deklaracija

Niveleta 92 d.o.o. upisana je u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s pravom proizvodnje, prerade i trgovine ekoloških proizvoda:
Rješenje UP/I -320 – 07/11 – 01/222

RH Ministarstvo poljoprivrede

Organsko gnojivo LUMBRICAL upisano je u Registar gnojiva:
– Rješenje UP/I – 320 – 11/02 – 01/890

RH Ministarstvo poljoprivrede

Niveleta 92 d.o.o. vlasnik je proizvođačkog naziva LUMBRICAL, odnosno figurativnog žiga LUMBRICAL EGO VITAM DONO:
– Rješenje UP/I – 381 – 08/07 – 010/2199

RH Državni zavod za intelektualno vlasništvo

fizikalno kemijske karakteristikehranjiva ukupna na STteški metali ukupni na ST
nasipna gustoća0,55-060 kg/lmakrohranjivaMo<10mg/kg
suha tvar (1050C)35-40 %N2,3-2,9 %Pb<10mg/kg
vlažnost60-65 %P2O51,5-1,8 %Ni<10mg/kg
žareni ostatak(5500C)35-40 %K2O2,4-2,8 %Co<10mg/kg
organska tvar60-65 %Ca1,6-1,9 %Cr<10mg/kg
C ogranski35-40 %Mg0,8-1,0 %Cd<1mg/kg
soli (1:2 vol)<0,6 %mikrohranjivaAs<1mg/kg
E.C. (1:2 vol) mS/cm<5,0Fe4500-5000 mg/kgHg<0,01mg/kg
pH (H2O)7,0-7,2Mn400-500 mg/kg  
C / N odnos15-NovZn90-110mg/kg  
N u prirodnom uzorku0,8-1,0 %Cu30-50mg/kg  
NH3-N<0,1 %B10-15mg/kg  
N ostali oblici (105°C)2,3-2,8 % 

granulometrijski sastav (GS) kod uvrećenja (volumenski %)

4 -6 mm 3 -5%

2 – 4 mm 50 – 60 %

<2 mm 40-50 %

granulometrijski sastav (GS) vodena otopina 1:4 (volumenski %)

4 – 6 mm <= 0,5%

2 – 4 mm <= 2,5 %

1 – 2 mm <=3,5 %

<1 mm 94 – 95 %

gdpr-image
Ova Web Stranica koristi kolačiće radi poboljšanja korisničkog iskustva. Korištenjem ove web stranice slažete se s Pravilima Privatnosti.
Pročitaj više