spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Lumbrical
 

lumbrical                                   niveleta 92 d.o.o.


LUMBRICAL je kompleksno ekološko organsko gnojivo, proizvedeno iz kompostiranog stajnjaka konja biološkom aktivnošću lumbrikulture - crvene gliste Lumbricus rubellus.

Finalizirano je u sitnozrne strukture, čime je omogućeno korištenje u konvencionalnoj i ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji za potrebe voćarstva, vinogradarstva, maslinarstva, povrćarstva, uzgoja ljekovitog bilja, vrtlarstva, cvjećarstva i rasadničke djelatnosti:

                -sadnja i prihrana voćnih sadnica i loznih cjepova

                -sadnja i sijanje povrtnica

                -sadnja i prihrana ukrasnog drveća, grmova, živica

                -proizvodnja i oplemenjivanje uzgojnih supstrata

LUMBRICAL, po karakteristikama organskog gnojiva, kvalitetom je bolji od stajnjaka iz kojeg je dobiven; veća koncentracija makro i mikro hranjiva, te korisnih mikroorganizama, a mikrobiološki i biokemijski procesi razgradnje rezultiraju velikom količinom humusne tvari. Zrnata struktura omogućuje rastresito povezivanje čestica tla, poboljšanje vodnog režima tla i cirkulacije neophodnih količina zraka, miješanje sa zemljanim, pješćanim, kompostnim i tresetnim materijalima.

 LUMBRICAL ne sadrži patogene i parazitske bakterije, a obiluje korisnim humusnim mikroorganizmima  – aktivatorima tla, humusnim kiselinama i prirodnim fitostimulatorima. Dodan biološki neaktivnom i istrošenom tlu, u vlažnim uvijetima obnavlja mikrobiološki život i ubrzava procese razvoja biljaka. Ne sadrži tvari koje omogućuju razvoj plijesni i štetnih gljivica, a povećava otpornost biljaka na iste.

LUMBRICAL u biološki najpovoljnijem obliku sadrži makrohranjiva; dušik (N), fosfor (P), kalij (K), kalcij (Ca), magnezij (Mg), i mikrohranjiva neophodna za normalni razvoj biljaka; željezo (Fe), mangan (Mn), cink (Zn), bakar (Cu), bor (B). Nije opterećen teškim metalima – Pravilnik o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja štetnim tvarima.

LUMBRICAL je proizveden u kontroliranim uvijetima, bez mirisa je, vlažnosti 60-65 %  i gustoće nasipnog volumena 0,55 -0,60 kg/l. Sadrži 60-65 % organske tvari, a metabolizmom glista pri njegovoj proizvodnji, alkalnost je ujednačena u vrijednosti  pH 7,0 – 7,2.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB